• ภาษาไทย
    • English

You are here

Location Faculty of agriculture

ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ มีการบริหารงาน  3  พื้นที่  คือ 

 


            ตั้งอยู่เลขที่ 133  หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

โทร. 08  6470  3288  โทรสาร  0 7548 961

เว็บไซต์  :  http://agr.rmutsv.ac.th  เนื้อที่ 2,500  ไร่

  

 
 

 ตั้งอยู่เลขที่ 109  หมู่ที่ 2  ตำบลถ้ำใหญ่  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110

โทร. 0 7532 9936     โทรสาร  0 7532 9936  

เว็บไซต์  :  http://agr.rmutsv.ac.th  เนื้อที่ 552.5  ไร่  

 

 

 
 

 

งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร

 

 
English