• ภาษาไทย
    • English

You are here

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาวิชา ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Thu, 08/15/2013 - 08:30 to Thu, 10/31/2013 - 16:30