• ภาษาไทย
    • English

You are here

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

Date: 
Thu, 03/16/2023 - 11:45