• ภาษาไทย
    • English

You are here

เชิญชวนผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาเอกในสาขาต่างๆ สนใจจะเป็นอาจารย์ ในวุฒิปริญญาเอก

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เชิญชวนผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ที่มีความประสงค์จะเป็นอาจารย์

สามารถส่งประวัติการศึกษาและผลงาน เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพิจารณา ได้ที่

E-Mail : agr@rmutsv.ac.th หรือติดต่อสอบเพิ่มเติม โทร. 075-329-936 (พื้นที่ไสใหญ่), 086-470-3288(พื้นที่ทุ่งใหญ่)

Date: 
Tue, 12/16/2014 - 10:30 to Sat, 01/31/2015 - 10:30