• ภาษาไทย
    • English

You are here

ประกาศ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ที่ยังไม่ผ่านระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่สนใจสามารถ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สาขาทุกสาขาที่นักศึกษาสังกัด รับจำนวน สาขาละ 10 คน (รับจำนวนจำกัด)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม ปลูกจิตสำนักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบัณฑิตนักปฎิบัติ

จะดำเนินโครงการในวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ณ วัดไตรวิทยาราม

Date: 
Thu, 12/18/2014 - 10:30 to Wed, 12/31/2014 - 10:30