• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หนังสือสมาคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

หนังสือสมาคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มทร.อีสาน ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มทร.อีสาน ประจำปี 2564

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

แจ้งการปิดปรับปรุงระบบวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ

แจ้งการปิดปรับปรุงระบบวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เเม่ข่าย

แจ้งปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เเม่ข่าย

การเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ

การเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ

การสรรหาผู้สมควรกำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การสรรหาผู้สมควรกำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช