• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ)

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ)
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1 - 29 พ.ย. 64
มีให้เลือกเรียน 2 หลักสูตร 
✅1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
✅2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการายบุคคล สังกัดงานวิสาหกิจ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการายบุคคล สังกัดงานวิสาหกิจ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คนงานเกษตรแผนกการผลิตสับปะรด/มะร้าวน้ำหอม/ไผ่ตง จำนวน 1 อัตรา

คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการายบุคคล สังกัดงานวิสาหกิจ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการายบุคคล สังกัดงานวิสาหกิจ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คนงานเกษตรแผนกการผลิตผัก ไม้ประดับและการปลูกแก้วมังกร จำนวน 1 อัตรา

แนวทางในการปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด

แนวทางในการปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด

แนวทางการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนดเป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนดเป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน

แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์

คำสั่งโรคระบาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งโรคระบาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอแจ้งการติดเชื้อไวรันโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของบุคลากร

ขอแจ้งการติดเชื้อไวรันโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของบุคลากร