• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการปิดปรับปรุงระบบการเรียนการสอน (LMS)

แจ้งการปิดปรับปรุงระบบการเรียนการสอน (LMS)

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

คำสั่งคณะกรรมการไวรัสโควิดการติดต่อจังหวัดนครีธรรมราช

คำสั่งคณะกรรมการไวรัสโควิดการติดต่อจังหวัดนครีธรรมราช

ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ฉบับบที่ 81

ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ฉบับบที่ 81

ประกาศการประกวดออกแบบตารสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมปัญญา

ประกาศการประกวดออกแบบตารสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมปัญญา

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดไวรัสโคโรน่า2019

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดไวรัสโคโรน่า2019

ข้อเสนอแนะในการประชุมศูย์ปฏิบัติการโควิด

ข้อเสนอแนะในการประชุมศูย์ปฏิบัติการโควิด

การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น

การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น

ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย