• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไสใหญ่วิชาการและการจัดนิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์

งานเปิดงานไสใหญ่วิชาการและการจัดนิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านทักษะวิชาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านทักษะวิชาชีพ

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ”

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้านการเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้านการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดี นายภูวดล เหมชะรา

คณะเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดี ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์

คณะเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลทางวิชาการแก่คณาจารย์และนักศึกษา

นักศึกษาใหม่ ปี 2557 สมัคร e-passport ได้แล้ว

ตอนนี้นักศึกษาใหม่ ปี 2557 สามารถเข้าสมัคร e-passport ได้แล้ว สามารถเข้าสมัครได้ที่่ลิ้งค์ด้านล่าง

 

โครงการเมืองสีขาว หัวใจสีเขียว กิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557

โครงการเมืองสีขาว หัวใจสีเขียว กิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557