• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

นำเสนอผลิตภัณฑ์ของพรีเมี่ยม(Premium Gift)

นำเสนอผลิตภัณฑ์ของพรีเมี่ยม(Premium Gift)

แจ้งเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือในเว็บไซด์

แจ้งเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือในเว็บไซด์

ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

จุลสารช่อดอกปีบประจำเดือนตุลาคม 2563-มกราคม 2564

จุลสารช่อดอกปีบประจำเดือนตุลาคม 2563-มกราคม 2564

ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์โควิด

ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์โควิด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหาร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหาร

การคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา

การคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา

การดำเนินตามข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน

การดำเนินตามข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน

ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยฯ

ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยฯ

ข้อสั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

ข้อสั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ