• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน

ประกาศ ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่ารเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแลนวัตกรรม

ประกาศกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแลนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

คำสั่งโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564

ข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการ

ข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

คำสั่งโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน