• ภาษาไทย
    • English

You are here

ระบบเครือข่าย Internet มหาวิทยาลัย

 

สถานะและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต

 
 
 
 

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

วันที่ประกาศ หัวข้อเรื่อง สถานะดำเนินการ  
Fri 21-02-2020 ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
Wed 12-02-2020 แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รอดำเนินการ จากหน่วยงานภายนอก UniNet
Mon 09-12-2019 แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง รอดำเนินการ จากหน่วยงานภายนอก UniNet
Tue 03-12-2019 แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 เสร็จสิ้น  
Wed 13-11-2019 ประกาศทาง UniNet ดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เสร็จสิ้น  
 
 
 
 

ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประจำเดือน Uninet ISP ภาพรวม + สงขลา ตรัง ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขนอม รัตภูมิ จำนวนผู้ใช้งาน
กุมภาพันธ์ 2563 1.24 Gbps 993 Mbps 1.26 Gbps 401 Mbps 299 Mbps 201 M 190 Mbps 225 M 186,904
มกราคม 2563 1.54 Gbps 448 Mbps 1.49 Gbps 321 Mbps 311 Mbps 216 Mbps 207 Mbps 113 Mbps 91352
ธันวาคม 2562 1.60 Gbps 981 Mbps 1.59 Gbps 612 Mbps 312 Mbps 227 Mbps 199 Mbps 114 Mbps 91109
พฤศจิกายน 2562 1.23 Gbps 504 Mbps 1.27 Gbps 592 Mbps 305 Mbps 175 Mbps 112 Mbps 113 Mbps 67028
 
 
Thai