• ภาษาไทย
  • English

You are here

งานบริการบุคลากร

ข้อมูลระบบสารสนเทศ
  ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลงานบริการบุคลากร
 • ข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  รอบการประเมิน 
  • คลิกที่นี้ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   (รอบ 1 ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566)

    
 • ขั้นตอน : การดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน
  • ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบประเมินครั้งที่ 1 (1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566) ได้จากเว็บไซต์ คณะเกษตรศาสตร์/บุคลากร/งานบริการบุคลากร​
  • แชร์ Google Drive แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการพร้อมแนบหลักฐาน และแนบแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบประเมินครั้งที่ 1 (1 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566)
 

 

Thai