• ภาษาไทย
    • English

You are here

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ

 

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 3

คลิกที่นี้ รายงานสรุปสถิติการให้บริการฝ่ายวิชาการและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 3

คลิกที่นี้ รายงานสรุปสถิติการให้บริการจองห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 3

 

 

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 4

คลิกที่นี้ รายงานสรุปสถิติการให้บริการฝ่ายวิชาการและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 4

คลิกที่นี้ รายงานสรุปสถิติการให้บริการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 4

คลิกที่นี้ รายงานสรุปสถิติการให้บริการจองห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 4

 

 

 

 

 
Thai