• ภาษาไทย
    • English

You are here

สาขาเกษตรกลวิธาน ร่วมสร้างชื่องานวิจัยให้ มทร.ศรีวิชัย ด้วยเครื่องสับทางปาล์ม

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ผศ.ชวกร มุกสาน หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ เจ้าของผลงานวิจัย เรื่องเครื่องตัดแยกและสับย่อยทางปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้     ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์ ได้ให้การต้อนรับ คุณเชิด คงห้อย เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ซึ่งได้พิจารณาผลงานวิจัยของคณาจารย์ทั้งหมดในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา แล้วพิจารณาคัดเลือกเรื่องที่มีความเหมาะสม ถ่ายทำเป็นสื่อวีดีโอ โดยบริษัทตรัง เชนแนล เพื่อออกอากาศในระบบจานดาวเทียม ของ IPM (จานส้ม) ทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2557  เวลา 10.30-11.30 น. นับได้ว่าเป็นผลงานที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

Date: 
Thu, 05/22/2014 - 14:45 to Sun, 06/22/2014 - 14:45