• ภาษาไทย
    • English

You are here

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกำหนดการอื่นๆ ประจำภาคเรียนปีการศึกษา 2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกำหนดการอื่นๆ ประจำภาคเรียนปีการศึกษา 2558

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ทั้ง 2 พื้นที่การศึกษา

- รายละเอียดกำหนดการตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 /2558 คณะเกษตรศาสตร์ (พื้นที่ไสใหญ่) : คลิกที่นี้

- รายละเอียดกำหนดการตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 /2558 คณะเกษตรศาสตร์ (พื้นที่ทุ่งใหญ่) : คลิกที่นี้

 

Date: 
Tue, 03/24/2015 - 11:00 to Thu, 04/30/2015 - 11:00