• ภาษาไทย
    • English

You are here

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อาจารย์ชำนาญ ขวัญสกุล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ครูดี ไม่มีอบายมุขต้นแบบ

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ชำนาญ ขวัญสกุล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ครูดี ไม่มีอบายมุขต้นแบบ

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อาจารย์ชำนาญ ขวัญสกุล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ครูดี ไม่มีอบายมุขต้นแบบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Date: 
Tue, 04/04/2017 - 17:30 to Sun, 04/30/2017 - 17:30