• ภาษาไทย
    • English

You are here

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัชพรรณ บุญธรรม นักศึกษาสาขาประมง

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัชพรรณ บุญธรรม นักศึกษาสาขาประมง

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัชพรรณ บุญธรรม นักศึกษาสาขาประมง ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม ภาคบรรยาย กลุ่มประมง ในงานประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง การใช้สารสกัดจากผลปาล์มเพื่อการเร่งสีผิวของปลาทอง (Carassius auratus) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มรภ.เพชรบุรี โดยมีอาจารย์ สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป เป็นที่ปรึกษางานวิจัย สถาบันการศึกษาในภาคใต้เข้าร่วม จำนวน 10 สถาบัน โดยครั้งถัดไปจัด ณ มรภ. สงขลา

Date: 
Wed, 04/05/2017 - 09:30 to Sun, 04/30/2017 - 09:30