• ภาษาไทย
    • English

You are here

นักศึกษาสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นักศึกษาสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นักศึกษาสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เหรียญทองแดง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปสเตอร์  ผลงานเรื่อง : การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม นักศึกษา : นายวศินนิยมเดชาและนายรัชชานนท์บุญฤทธิ์สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตรอาจารย์ที่ปรึกษา : นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา

Date: 
Mon, 02/26/2018 - 15:45 to Wed, 02/28/2018 - 15:45