• ภาษาไทย
    • English

You are here

รายงานความพึงพอใจคณะเกษตรศาสตร์

 

รายงานความพึงพอใจคณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ 3

คลิกที่นี้ รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการงานวิสาหกิจ

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 ดังนี้

1. คลิกที่นี้ ฝ่ายบริหารและวางแผน

2. คลิกที่นี้ ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

3. คลิกที่นี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

 

รายงานความพึงพอใจคณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ 4

คลิกที่นี้ รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการงานวิสาหกิจ

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 ดังนี้

1. คลิกที่นี้ ฝ่ายบริหารและวางแผน

2. คลิกที่นี้ ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

3. คลิกที่นี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

 

 

 

 
Thai