• ภาษาไทย
    • English

You are here

ติดต่อเรา

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ : 08-6470-3288 โทรสาร : 0-7548-9612 Email: agr@rmutsv.ac.th

 

 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

109  หมุ่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110

โทร 0-7532-9936, 0-7577-3131-2 ต่อ 202  โทรสาร 0-7532-9936 Email: agr@rmutsv.ac.th

 

Thai