• ภาษาไทย
  • English

You are here

งานบริการบุคลากร

ข้อมูลระบบสารสนเทศ
  ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลงานบริการบุคลากร
 • ข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  รอบการประเมิน 
  • คลิกที่นี้ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   (รอบ 2 ตั้งแต่ 1 ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566)

    
 • ขั้นตอน : การดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน
  • ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบประเมินครั้งที่ 1 และ 2 ได้จากเว็บไซต์ คณะเกษตรศาสตร์/บุคลากร/งานบริการบุคลากร​
  • แชร์ Google Drive แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการพร้อมแนบหลักฐาน และแนบแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบประเมินครั้งที่ 1 และ 2
 

 

Thai