• ภาษาไทย
    • English

You are here

สำนักงานคณบดี

 

ข้อมูลบุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี

    สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทั้ง 2 พื้นที่ (พื้นที่ไสใหญ่,พื้นที่ทุ่งใหญ่) โดยมีการกำหนดข้อมูลรายละเอียดและการติดต่อต่างๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

 

Thai