• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อสั่งการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ข้อสั่งการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง

แจ้งสถานะไข้เลือดออกช่วงเดือนเมษายน 2564

แจ้งสถานะไข้เลือดออกช่วงเดือนเมษายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์

เชิญเสนอชื่อผู้ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovatia Educator Award 2021

เชิญเสนอชื่อผู้ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovatia Educator Award 2021

ข้อสั่งการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ข้อสั่งการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ)

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งตุลาการ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งตุลาการ

ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหา

ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหา