• ภาษาไทย
    • English

You are here

สมัครงาน-ประกวดราคา

คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการายบุคคล สังกัดงานวิสาหกิจ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการายบุคคล สังกัดงานวิสาหกิจ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คนงานเกษตรแผนกการผลิตสับปะรด/มะร้าวน้ำหอม/ไผ่ตง จำนวน 1 อัตรา

คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการายบุคคล สังกัดงานวิสาหกิจ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการายบุคคล สังกัดงานวิสาหกิจ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คนงานเกษตรแผนกการผลิตผัก ไม้ประดับและการปลูกแก้วมังกร จำนวน 1 อัตรา

คณะเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง 

 

ผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เชิญชวนผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาเอกในสาขาต่างๆ สนใจจะเป็นอาจารย์ ในวุฒิปริญญาเอก

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร 120 ตำแหน่ง

กรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศแบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

 การจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558