• ภาษาไทย
    • English

You are here

การชักนำรากและอัตราการรอดชีวิตของต้นกล้าส้มจุก (Citrus reticulata Blanco)

การชักนำรากและอัตราการรอดชีวิตของต้นกล้าส้มจุก (Citrus reticulata Blanco)

การประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 6

"วิจัยพืชศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนานวัตกรรม นำพาเกษตรยั่งยืน"

เกียรติบัตร : คลิกที่นี้

Thai