• ภาษาไทย
    • English

You are here

มาตรการ​ป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​ (COVID-19)

ภาพบรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่​ 1/2563​ ภายใต้มาตรการ​ป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​ (COVID-19)

ขอขอบคุณ​ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี​ เพื่อความปลอดภัย​ ปลอดโรค ด้​วยความ​ปรารถนาดี​และห่วงใย
#คณะเกษตรศาสตร์ #มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิชัย​

Date: 
Sun, 07/19/2020 - 01:15