• ภาษาไทย
    • English

You are here

ภาพบรรยากาศการประมูลเงาะ

ภาพบรรยากาศการประมูลเงาะ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ของแผนกไม้ผล สาขาวิชาพืชศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมการเปิดซองประมูล จำนวน 3 ราย

Date: 
Sun, 07/19/2020 - 01:15