• ภาษาไทย
    • English

You are here

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ)

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ)
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1 - 29 พ.ย. 64
มีให้เลือกเรียน 2 หลักสูตร 
✅1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
✅2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ทางเว็บไซต์ http://agr.rmutsv.ac.th/
โทร: 08-6470-3288, 07-532-9936
วิธีการรับสมัคร มี 3 ช่องทาง ได้แก่
1. สมัครด้วยตนเอง: ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัคร ได้ที่ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
2. ยื่นใบสมัครผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ : ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัคร E-mail : agr@rmutsv.ac.th
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ : ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัคร มายัง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 109 ม.2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
รีบสมัครกันเข้ามาน้าาาาา
#นวัตกรรมเกษตร #ระบบเทคโนโลยีเกษตร #Smartfarm #เรียนเกษตร #สร้างงาน #สร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน #คณะเกษตรศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Date: 
Fri, 10/29/2021 - 13:30