• ภาษาไทย
    • English

You are here

คณะเกษตรศาสตร์นำคณะอาจารย์นักศึกษาหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะร่วมรายการ "ระเบียงใต้" ช่อง NBT โชว์ผลงานหุ่นยนต์เพื่อการจัดการด้านปศุสัตว์

คณะเกษตรศาสตร์นำคณะอาจารย์นักศึกษาหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะร่วมรายการ "ระเบียงใต้" ช่อง NBT โชว์ผลงานหุ่นยนต์เพื่อการจัดการด้านปศุสัตว์

คว้ารางวัลระดับประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021

 ซึ่งได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021 Smart Agricultural Robot Contest 2021 การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021โดยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งผลงานหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 100 ผลงาน คณะเกษตรศาสตร์ ส่งหุ่นยนต์ประเภทหุ่นยนต์เพื่อการจัดการด้านปศุสัตว์ เข้าร่วมแข่งขัน 2 ชนิด คือ 1.หุ่นยนต์สำรวจฟาร์มสุกร 2. หุ่นยนต์สำรวจฟาร์มไก่ เป็นการคิดค้นและพัฒนา โดยกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งมีอาจารย์อุกฤษฎ์ ชำมริ และอาจารย์อาทิตย์ สวัสดิรักษา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์เพื่อการจัดการด้านปศุสัตว์ ทั้ง 2 ชนิดหุ่นยนต์

 

Date: 
Wed, 03/29/2023 - 09:45