• ภาษาไทย
    • English

You are here

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 5 (โควตาบัณฑิตนักปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 5 (โควตาบัณฑิตนักปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2567

 

Date: 
Tue, 10/24/2023 - 15:15