• ภาษาไทย
    • English

You are here

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 6 (โควตาทักษิณศรีวิชัย)

คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ 
รอบที่ 6  (โควตาทักษิณศรีวิชัย) ประจำปีการศึกษา 2567  

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Tue, 11/14/2023 - 14:00