• ภาษาไทย
    • English

You are here

การสอบวัดความรู้พื้นฐานและปฏิทินนักศึกษาใหม่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

  • การสอบวัดความรู้พื้นฐานและการลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน รายละเอียด คลิกที่นี้
  • ปฏิทินนักศึกษาใหม่-ปีการศึกษา-2559  (ทั้ง 2 พื้นที่) รายละเอียด คลิกที่นี้  
Date: 
Tue, 06/21/2016 - 11:30 to Thu, 06/30/2016 - 11:30