• ภาษาไทย
    • English

You are here

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ การสอบวัดความรู้และการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

การสอบวัดความรู้และการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คลิกที่นี้ : ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมตรวจสอบสถานที่สอบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Thu, 05/25/2017 - 09:30 to Wed, 05/31/2017 - 09:30