• ภาษาไทย
    • English

You are here

ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานและตารางการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานและตารางการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี้ : ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานและตารางการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี้ : ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

Date: 
Tue, 05/30/2017 - 11:30 to Wed, 05/31/2017 - 11:30