• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ข้อสั่งการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ข้อสั่งการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง

แจ้งสถานะไข้เลือดออกช่วงเดือนเมษายน 2564

แจ้งสถานะไข้เลือดออกช่วงเดือนเมษายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์

เชิญเสนอชื่อผู้ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovatia Educator Award 2021

เชิญเสนอชื่อผู้ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovatia Educator Award 2021

ข้อสั่งการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ข้อสั่งการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ)

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้